Hinje

Zahvalimo se gozdu

V začetku se pogovorim z učenci o pomenu gozda za ljudi, sečnji dreves ... Učencem prinesem knjige, ki so zavite v papir. V paru si izbereta eno knjigo. Odidemo do bližnjega gozda. Vsak par si izbere eno drevo, ki ga nagovori. Pri drevesu odpreta svojo knjigo in jo drevesu prebereta, kot simbolično zahvalo za vse darove gozda človeštvu.

Kdaj in kje: 23. marec ob 13.30, Oš Prevole

Prireditelj: Oš Prevole, Prevole 32, 8362 Hinje