S knjigo za naravo

 

Noč knjige sozveni z materjo Zemljo, z naravo in okoljevarstvenimi prizadevanji. Pozdravljamo pobudo Branje drevesom (več spodaj) in se ji pridružujemo s knjižnim namigom. Krasna izbira za branje sredi gozda bo Eno človeštvo proti 1 %, ki jo je napisala Vandana Shiva, indijska okoljevarstvenica, voditeljica Mednarodnega foruma o globalizaciji ter Gibanja za slow food, neutrudna bojevnica za pravice kmetov in žensk, nagrajena avtorica in urednica številnih vplivnih knjig ter prejemnica alternativne Nobelove nagrade.

Eno človeštvo proti 1 %  prinaša poglobljeno študijo o (pre) vladujočem ekonomskem sistemu, ki nas je pripeljal na rob izumrtja človeške vrste. Kritiko enoumja in mehanicističnega pogleda na svet, ki nam ga vsiljuje »Veliki denar« (Big Money), podaja skupaj z nauki ekologije. Delo je neprecenljiv prispevek k svetovni razpravi, ki je nujno potrebna – razpravi o krivicah današnje ureditve in o izgradnji nove, trajnostne družbe. Knjiga je poziv vsem ljudem, ki nam je mar za okolje in prihodnost človeštva, da se združimo in zahtevamo povrnitev pravice, da živimo svobodno, mislimo svobodno, dihamo in jemo svobodno.

 

Branja drevesom


Kjerkoli na svetu ste, vas vabimo, da v času Svetovnega dneva Zemlje (22. april) in Svetovnega dneva knjige (23. april) odidete k najbližjemu drevesu oziroma v najbližji gozd (upoštevajoč navodila v času karantene). Drevesa nas prav v teh dneh lahko veliko naučijo. Njihovi sorodniki so med seboj povezani ter skrbijo za svoje najstarejše in šibke. Bukev na primer še po padcu starega drevesa, ko je to le še štor, oskrbuje njegove korenine in jih tudi sama uporablja. Podobno v teh dneh tudi mi skrbimo za svoje šibke in starejše sorodnike, sobivajoče.


Odidimo v gozd, s seboj vzemimo svojo najljubšo bukev (knjigo) in si berimo naglas. Beremo sebi, svojim bukvam (otrokom, zakoncem, partnerjem, staršem in drugim, s katerimi v bivanju delimo skupne prostore), berimo tistim, ki so nas zapustili, ali pa tistim, ki še prihajajo. Beremo lahko tudi drevesom v zahvalo za papir in knjige. Glavni namen pa je, da literarno dejavnost človeštva prenesemo iz zatohlih večernih prostorov v naravo in dan, neposredno na zemljo, pod sonce, po katerega se stegujejo naši sobivajoči – drevesa.

S pobudo Branja drevesom sta pri nas začela Gregor Rozman in Jakob Šubic.