Škocjan

Metelkova dopoldanska bralnica

Učenci od 1. do 5. razreda se bodo v šolski knjižnici ali v svojih maričnih učilnicah pridružili branju, ki smo ga poimenovali Metelkova dopoldanska bralnica. Prebirali bodo dela Anje Štefan, Kristine Brenkove, predvsem pa Ele Peroci in praznovali njeno in njuni 100-letnici rojstva. Učenci od 6. do 9. razreda pa bodo prebirali poleg naštetih del še kajuhovo poezijo. Bralnici se bodo pridružili tudi v Vrtcu Radovednež pri šoli.

Kdaj in kje: 19. - 22. april od 8.20 do 14.00. OŠ Frana Metelka Škocjan

Prireditelj: OŠ Frana Metelka Škocjan, Škocjan 51, 8275 Škocjan