Oznake: Šole in vrtci

Otvoritev knjigobežnic

Učenci predmetne stopnje bodo s kratkim programom otvorili dve knjigobežnici, ki so ju izdelali pri pouku tehnike. Ena je namenjena za vaško skupnost, druga za šolarje.

Kdaj in kje: 13. april ob 10.30. Pred OŠ Brezno-Podvelka

Prireditelj: OŠ Brezno-Podvelka, Brezno 78, 2363 Podvelka

Pesem Na planicah v slovenskem znakovnem jeziku

Pesem Na planincah sončece sije v slovenskem znakovnem jeziku je del projekta "Zapoj v kretnji", s katerim želimo otroške pesmi približati gluhim in naglušnim. Na predstavitvi bodo z nami učenci iz OŠ Antona Martina Slomška, njihova mentorica Vesna Geršak in vodja projekta, Tinkara Jerina, ki je uradna tolmačka slovenskega znakovnega jezika. Dogodek bo tolmačen v slovenski znakovni jezik, zato toplo vabljeni tudi gluhi in naglušni.

Kdaj in kje: 22. - 23. april ob 17.00. Cankarjeva knjižnica Vrhnika

Prireditelj: Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Tržaška cesta 32, 1360 Vrhnika

Pisma meni

Amnesty International Slovenije nam je podarila knjigo Pisma tebi avtorice Nike Kovač, ki v obliki kratkih pisem odstira razmišljanje mladih, njihov pogum, dvome, zmage, veselje in strah. S prebiranjem Nikinih pisem in pisanjem pisem sebi, se bodo učenci naučili sprejemati sebe in drugačnost vrstnikov, z namenom ustvarjati prijaznejši svet.

Kdaj in kje: 3. - 6. maj ob 12.00. OŠ Starše

Prireditelj: OŠ Starše, Starše 5, 2205 Starše

Pisma tebi

Dogodka se bodo udeležili učenci 3. razredov. Prebirali bomo odlomke iz knjige Nike Kovač Pisma tebi. Knjiga predstavlja osebne zapise v obliki pisem, s katerimi nagovarja bralca. Spoznali bomo prvine pisma ter izpostavili probleme družbe s poudarkom na človeških pravicah in varovanju okolja. Napisali bomo pismo prijatelju, se igrali namizne igre Naše pravice – naše okolje, Začni skrbeti za zemljo ipd. ter se pogovarjali o pomenu prijateljstva.

Kdaj in kje: 15. april ob 8.15. OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki

Prireditelj: OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki

Pisma tebi – pravice za vse

V četrtek 21. aprila, bomo z učenci 7. razreda v sodelovanju z AI Slovenije brali knjigo Nike Kovač Pisma tebi. Pogovarjali se bomo o sprejemanju sebe in drugih, o razlikah med nami in spoštovanju vseh. Napisali bomo pismo, kakšen svet želimo zase in za druge.

Kdaj in kje: 21. april ob 19.00. OŠ Dragotina Ketteja

Prireditelj: OŠ Dragotina Ketteja, Šegova ulica 114 8000 Novo mesto

 

Poezija srca

Branje izbranih pesmi. Izbor bosta pripravili knjižničarki. Po navdihu se lahko pesem tudi napiše.

Kdaj in kje: 22. - 23. april od 9.00 do 11.00. Knjižnica OŠ borcev za severno mejo

Prireditelj: Knjižnica OŠ borcev za severno mejo, Borcev za severno mejo 16, 2000 Maribor

Poustvarjanje najljubših junakov

Učenci bodo najprej prisluhnili kakšna je pot knjige, od njenega rojstva do trenutka, ko pride bralcu v roke. Nato se bomo posvetili glavnim junakom, učenci pa bodo imeli možnost poustvariti svojega najljubšega knjižnega junaka in se preizkusiti v vlogi avtorja stripa.

Kdaj in kje: 21. april ob 8.20. OŠ Prule.

Prireditelj: OŠ Prule, Prule 13, 1000 Ljubljana

Pravljičarnica

Ko bo učilnico počasi zagrinjala tema, bomo drugošolci sanjali in sanjarili, lenuharili in počivali ter predli pravljični čas. Vmes bomo skozi okno šteli zvezde in napredli ravno prav pravljične štrene za … dolge, mehke, pisane, nežne… in čisto naše PRAVLJICE.

Kdaj in kje: 25. april ob 18.00. OŠ Janeza Puharja Center Kranj

Prireditelj: OŠ Janeza Puharja Center Kranj, Komenskega 4, 4000 Kranj

Pravljice za lahko noč

Pravljica je namenjena tretješolcem. Brali bomo preko zooma, da se pripravijo na spanje in poslušajo pravljico za lahko noč.

Kdaj in kje: 25. april ob 18.00. OŠ heroja Janeza Hribarja

Prireditelj: OŠ heroja Janeza Hribarja, Cesta Notranjskega odreda 32, 1386 Stari trg pri Ložu

Raziskujemo zgodovino slovenske knjige

Učenci se bodo srečali z zgodovino pisane in tiskane besede v slovenskem jeziku. Rokovali bodo z ohranjenimi starimi knjigami in faksimilami. Gradivo bodo spoznavali, primerjali in prebirali. V delavnicah bodo urili veščine izdelovanja svojih knižic, pisanja kaligrafije in izdelovanja inicialk. V sklopu te prireditve bodo prenočili v prostorih šole in imeli aktivnosti večernega branja in literarnega ustvarjanja.

Kdaj in kje: 5. - 6. maj ob 8.15. Osnovna šola montessori Maribor

Prireditelj: Osnovna šola montessori Maribor, Vrbanska cesta 30, 2000 Maribor